Site icon Thông tin Tuyển sinh

Sản phẩm hóa học trong nông nghiệp

Câu hỏi: Hãy kể ra ba loại sản phẩm hóa học được sử dụng nhiều trong sản xuất nông nghiệp hoặc thủ công nghiệp ở địa phương em.

Trả lời: Ba loại sản phẩm hóa học được sử dụng nhiều trong sản xuất nông nghiệp hoặc thủ công nghiệp ở địa phương em là: phân bón hóa học, thuốc trừ sâu, thuốc nhuộm.

– Phân bón hoá học: phân NPK, phân Kali, phân lân, phân đạm,..

– Thuốc trừ sâu, thuốc diệt cỏ,..

– Chất nhuộm trong công nghiệp dệt vải…

Exit mobile version