Site icon Thông tin Tuyển sinh

Quá trình nhân đôi ADN diễn ra ở đâu

Quá trình nhân đôi ADN diễn ra ở đâu?

Ở mỗi loài quá trình nhân đôi ADN sẽ diễn ra ở các vị trí khác nhau.

Đối với sinh vật nhân sơ

Ở các tế bào nhân sơ này thì quá trình nhân đôi ADN sẽ diễn ra ở tế bào chất. Hay nói chính xác hơn chính là ở plasmit của vi khuẩn. Nó diễn ra khi các nhiễm sắc thể trong tế bào đang ở trạng thái duỗi xoắn cực độ, cụ thể là ở pha S của kì trung gian.

Đối với sinh vật nhân thực

Tế bào nhân thực thì quá trình quá trình nhân đôi sẽ diễn ra ở 3 nơi chính là tại nhân tế bào, lục lạp và ở ti thể. Cũng như sinh vật nhân sơ, quá trình này sẽ được diễn ra tại pha S, hay còn gọi là kì trung gian giữa 2 lần phân bào trong. Bởi tại thời điểm này các nhiễm sắc thể sẽ duỗi xoắn cực đại. Thuận lợi cho quá trình nhân đôi diễn ra nhanh chóng và hoàn chỉnh để tạo ra 2 ADN con giống hệt mẹ.

Câu hỏi: Quá trình nhân đôi ADN diễn ra ở đâu

A. Tế bào chất.
B. Ri bô xôm.
C. Ty thể.
D. Nhân tế bào.

Đáp án D.

Có 3 cơ chế diễn ra trong di truyền cấp độ phân tử là:

– Tự sao.
– Sao mã.
– Giải mã.
Cơ chế nhân đôi và cơ chế sao mã (tổng hợp ARN) đều diễn ra trong nhân tế bào.
Cơ chế giải mã, mARN sau khi được tổng hợp trong nhân tế bào sẽ đi ra khỏi lỗ nhân và đi vào tế bào chất để tham gia quá trình giải mã.

-> Quá trình nhân đôi ADN diễn ra ở nhân tế bào.

Exit mobile version