Site icon Thông tin Tuyển sinh

Phần mềm software của máy tính gồm

Software hay còn được gọi là phần mềm của một máy tính, một phần thiết yếu và không thể thiếu được trong máy tính. Phần mềm software của máy tính được chia thành hai phần, đó là phần mềm hệ thống và phần mềm ứng dụng.

Phần mềm hệ thống là phần mềm để quản lý hành vi phần cứng máy tính, để cung cấp các chức năng cơ bản được người dùng yêu cầu hoặc phần mềm khác để chạy đúng, nếu có.

Phần mềm ứng dụng là phần mềm sử dụng hệ thống máy tính để thực hiện các chức năng đặc biệt hoặc cung cấp các chức năng giải trí ngoài hoạt động cơ bản của chính máy tính.

Exit mobile version