Nước ta có nền nhiệt độ cao chan hòa ánh nắng là do

Câu hỏi: Nước ta có nền nhiệt độ cao chan hòa ánh nắng là do

A. gió phơn Tây Nam khô nóng hoạt động thường xuyên

B. mọi địa điểm quanh năm đều có mặt trời lên thiên đỉnh

C. bề mặt đệm chủ yếu là đồi núi, chiếm 3/4 diện tích

D. nằm hoàn toàn trong vùng nhiệt đới ở bán cầu Bắc

Đáp án D.

Nước ta có nền nhiệt độ cao chan hòa ánh nắng là do nằm hoàn toàn trong vùng nhiệt đới ở bán cầu Bắc.