Site icon Thông tin Tuyển sinh

Nguyên nhân sinh ra lực Côriôlit là

Câu hỏi: Nguyên nhân sinh ra lực Côriôlit là

A. Trái Đất có hình khối cầu

B. Trái Đất tự quay quanh trục theo hướng từ Tây sang Đông

C. Trái Đất chuyển động quanh Mặt Trời theo hướng ngược chiều kim đồng hồ

D. Trục Trái Đất nghiêng 23o27’

Đáp án B.

Nguyên nhân sinh ra lực Côriôlit là do Trái Đất tự quay quanh trục theo hướng từ Tây sang Đông (Mục II, SGK/21 sách Địa lí 10 cơ bản).

Do Trái Đất tự quay trục, mọi vật thể chuyển động trên Trái Đất đều chịu tác động của lực gây ra chuyển động ban đầu và lực do sự tự quay theo hướng từ Tây sang Đông của Trái Đất. Do vậy, các vật thể chuyển động trên bề mặt Trái Đất sẽ bị lệch hướng so với hướng ban đầu (vì phải giữ nguyên chuyển động thẳng hướng theo quán tính). Lực làm lệch hướng đó gọi là lực Côriôlit.

Exit mobile version