Site icon Thông tin Tuyển sinh

Mục đích của Pháp trong việc mở rộng trường học để làm gì?

Câu hỏi: Mục đích của Pháp trong việc mở rộng trường học để làm gì?

A. Phát triển nền giáo dục Việt Nam
B. Khai minh nền văn hoá giáo dục Việt Nam
C. Do nhu cầu học tập của nhân dân ngày một cao
D. Do nhu cầu học tập của con em quan chức và để đào tạo người bản xứ phục vụ cho Pháp

Đáp án D.

Mục đích của Pháp trong việc mở rộng trường học do nhu cầu học tập của con em quan chức và để đào tạo người bản xứ phục vụ cho Pháp.

Exit mobile version