Một trong những nguyên nhân làm hạn chế sự phát triển của châu Phi là

Câu hỏi: Một trong những nguyên nhân làm hạn chế sự phát triển của châu Phi là

A. Không có tài nguyên khoáng sản
B. Hậu quả thống trị của chủ nghĩa thực dân
C. Dân số già, số lượng lao động ít
D. Tài nguyên thiên nhiên chưa được khai thác nhiều

Đáp án B.

Một trong những nguyên nhân làm hạn chế sự phát triển của châu Phi là hậu quả thống trị của chủ nghĩa thực dân (Mục III, SGK/22 Địa lí 12 cơ bản).