Site icon Thông tin Tuyển sinh

Một trong những biểu hiện của dân số thế giới đang có xu hướng già đi là

Câu hỏi: Một trong những biểu hiện của dân số thế giới đang có xu hướng già đi là

A. Tỉ lệ người trên 65 tuổi ngày càng cao

B. Tuổi thọ của nữ giới cao hơn nam giới

C. Tỉ lệ người dưới 15 tuổi ngày càng cao

D. Số người trong độ tuổi lao đông rất đông

Đáp án A.

Dân số thế giới đang có sự già hóa, tỉ lệ người trên 65 tuổi ngày càng cao, người dưới 15 tuổi ngày càng thấp và tuổi thọ trung bình tăng lên.

Exit mobile version