Site icon Thông tin Tuyển sinh

Một nguyên tử được đặc trưng cơ bản bằng

Câu hỏi: Một nguyên tử được đặc trưng cơ bản bằng?

A. Số proton và điện tích hạt nhân.

B. Số proton và số electron.

C. Số khối A và số nơtron.

D. Số khối A và điện tích hạt nhân.

Đáp án D.

Giải thích 1: Một nguyên tử được đặc trưng cơ bản bằng số khối A và điện tích hạt nhân, số đơn vị điện tích hạt nhân Z và số khối A đặc trưng cho hạt nhân và cũng đặc trưng cho nguyên tử vì khi biết Z và A sẽ biết được số proton, số notron và số electron.

Giải thích 2: Số đơn vị điện tích hạt nhân Z và số khối A đặc trưng cho hạt nhân và cũng đặc trưng cho nguyên tử vì khi biết Z và A sẽ biết được số proton, số notron và số electron.

Giải thích 3:nMột nguyên tử được đặc trưng cơ bản bằng số khối A và điện tích hạt nhân. Nguyên tử là hạt vô cùng nhỏ, trung hoà về điện, cấu tạo nên các chất. Nó được xem là nhỏ nhất vì đối với hóa học, nguyên tử không thể bị chia nhỏ hơn được nữa. Nguyên tử bao gồm hơn 100 nguyên tử các loại.

Exit mobile version