Trang chủ / Sinh học / Môi trường sống cơ bản của động vật bao gồm

Môi trường sống cơ bản của động vật bao gồm

Câu hỏi: Môi trường sống cơ bản của động vật bao gồm

A. Trên cạn và trên không

B. Dưới nước và trên cạn

C. Dưới nước và trên không

D. Dưới nước, trên cạn và trên không

Đáp án D.

Môi trường sống cơ bản của động vật bao gồm dưới nước, trên cạn và trên không.

Có thể bạn quan tâm

Chăn nuôi bò sữa được phát triển khá mạnh ở ven các thành phố lớn chủ yếu do

Câu hỏi: Chăn nuôi bò sữa được phát triển khá mạnh ở ven các thành …