Minh Trị là hiệu của vua

Câu hỏi: Minh Trị là hiệu của vua

A. Mútxuhitô

B. Kômây

C. Tôkugaoa

D. Satsuma

Đáp án A.

Minh Trị là hiệu của vua Mútxuhitô (Mục 2 Trang 5 SGK Lịch sử 11 cơ bản).