Loại đã qua chế biến như sợi để dệt vải sắt thép để chế tạo máy là

Câu hỏi: Loại đã qua chế biến như sợi để dệt vải, sắt thép để chế tạo máy là

A. công cụ lao động

B. tư liệu lao động

C. đối tượng lao động

D. phương tiện lao động

Đáp án C.

Giải thích:

Theo SGK GDCD trang 7 thì đối tượng lao động được chia làm 2 loại:

– Loại đã trải qua tác động của lao động được cải biến ít nhiều như sợi dệt vải, sắt thép để chế tạo máy.

– Loại có sẵn trong tự nhiên như tôm cá dưới biển, gỗ trong rừng.