Site icon Thông tin Tuyển sinh

Liên kết giữa các axit amin là loại liên kết gì?

Câu hỏi: Liên kết giữa các axit amin là loại liên kết gì?

A. Hiđrô
B. Hóa trị
C. Phôtphođieste
D. Peptit

Đáp án D.

Liên kết giữa các axit amin là liên kết peptit.

Exit mobile version