Lập bảng biểu thị các giai đoạn lịch sử lớn của Campuchia

Câu hỏi: Lập bảng biểu thị các giai đoạn lịch sử lớn của Campuchia

Lời giải:

Bảng biểu thị các giai đoạn lịch sử lớn của Campuchia (Câu 1 trang 54 SGK Lịch sử 10):

Giai đoạn

Nội dung

Đầu thế kỉ VI – VIII Thời kì hình thành Vương quốc Cam-pu-chia
Thế kỉ VIII – cuối thế kỉ XIII Thời kì phát triển của Vương quốc Cam-pu-chia
Cuối thế kỉ XIII – XIX Cam-pu-chia bước vào thời kì suy thoái
Thế kỉ XIX Cam-pu-chia bị thực dân Pháp xâm lược