Site icon Thông tin Tuyển sinh

Không thể tiến hành nuôi virus trong môi trường nhân tạo giống như vi khuẩn được vì

Câu hỏi: Không thể tiến hành nuôi virus trong môi trường nhân tạo giống như vi khuẩn được vì

A. kích thước của nó vô cùng nhỏ bé
B. hệ gen chỉ chứa một loại axit nuclêic
C. không có hình dạng đặc thù
D. nó chỉ sống kí sinh nội bào bắt buộc

Đáp án D.

Không thể tiến hành nuôi virut trong môi trường nhân tạo giống như vi khuẩn được vì nó chỉ sống kí sinh nội bào bắt buộc.

Virus là một loại ký sinh trùng nhỏ không thể tự sinh sản. Tuy nhiên, một khi virus lây nhiễm vào một tế bào nhạy cảm, nó có thể điều khiển bộ máy tế bào tạo ra nhiều virus hơn. Hầu hết các virus có RNA và DNA là vật liệu di truyền của chúng. Acid nucleic có thể là chuỗi đơn hoặc chuỗi kép. Toàn bộ hạt virus truyền nhiễm được gọi là virion, bao gồm acid nucleic và vỏ ngoài của protein.

Virus không chứa ribosome vì thế chúng không thể tạo ra protein. Điều này làm cho nó hoàn toàn phụ thuộc vào vật chủ ký sinh. Chúng là loài sinh vật duy nhất không thể sinh sản mà không có tế bào vật chủ.

Exit mobile version