Site icon Thông tin Tuyển sinh

Học phí trường Đại học Nông Lâm TP HCM năm 2021 là bao nhiêu?

Học phí Đại học Nông Lâm TP Hồ Chí Minh 2021

Học phí của trường Đại học Nông Lâm Thành phố Hồ Chí Minh năm 2021 dao động từ 9 đến 30 triệu một năm, tùy vào hệ chương trình đào tạo. Với bậc đại học để có thể hoàn thành tốt nghiệp sinh viên sẽ cần học đầy đủ về các môn đúng với quy định, khối lượng các môn sẽ tính bằng tín chỉ. Tức là một tín chỉ sẽ ứng với 15 tiết lý thuyết cộng với 30 – 45 tiết thực hành và khi tích lũy đủ 135 tín là sinh viên đã có thể ra trường, chỉ riêng với ngành thúy y sẽ là 165 tín chỉ.

Mỗi kỳ học sinh viên được đăng ký tối đa là 25 tín chỉ và ít nhất là tham gia 8 tín chỉ với thời gian do nhà trường tổ chức. Mức học phí của mỗi kỹ sẽ tùy theo số tín mà sinh viên đăng ký với công thức tính “Học phí trung bình năm học x 4 : 135”.

– Đối với hệ đào tạo Đại học chính quy

+ Nhóm ngành 1 mức học phí sẽ là 264.000 nghìn đồng/ 1 tín chỉ.

+ Nhóm ngành 2 mức học phí sẽ là 314.000 nghìn đồng/ 1 tín chỉ.

– Đối với hệ đào tạo Cao học

+ Nhóm ngành 1 mức học phí sẽ là 593.000 nghìn đồng/ 1 tín chỉ.

+ Nhóm ngành 2 mức học phí sẽ là 707.000 nghìn đồng/ 1 tín chỉ.

– Nhóm ngành 1 gồm:

  • Chuyên ngành khoa học xã hội
  • Chuyên ngành kinh tế
  • Chuyên ngành luật
  • Chuyên ngành nông, lâm và thủy sản

– Nhóm ngành 2 bao gồm:

  • Chuyên ngành khoa học tự nhiên
  • Chuyên ngành kỹ thuật
  • Chuyên ngành công nghệ
  • Chuyên ngành thể dục thể thao
  • Chuyên ngành nghệ thuật
  • Chuyên ngành khách sạn, du lịch

STT

Hệ đào tạo

2020 – 2021

2021 – 2022 2022 – 2023
1 Đại học nhóm ngành 1

9.800.000

10.780.000

11.858.000

2 Đại học nhóm ngành 2

11.700.000

12.870.000

14.157.000

3 Cao học nhóm ngành 1

14.700.000

16.170.000

17.787.000

4 Cao học nhóm ngành 2

17.550.000

19.305.000

21.235.500

5 Nghiên cứu sinh

24.500.000

26.950.000

29.645.000

Học phí Đại học Nông Lâm TP Hồ Chí Minh 2020

Mức học phí của ĐH Nông Lâm Thành phố Hồ Chí Minh năm 2020 dao động từ 9-30 triệu một năm như sau:

STT Hệ đào tạo 2020 – 2021 2021 – 2022 2022 – 2023
1 Đại học nhóm ngành 1

9.800.000

10.780.000

11.858.000

2 Đại học nhóm ngành 2

11.700.000

12.870.000

14.157.000

3 Cao học nhóm ngành 1

14.700.000

16.170.000

17.787.000

4 Cao học nhóm ngành 2

17.550.000

19.305.000

21.235.500

5 Nghiên cứu sinh

24.500.000

26.950.000

29.645.000

Exit mobile version