Site icon Thông tin Tuyển sinh

Học phí Khoa Y – Đại học Quốc Gia TP.HCM 1 năm là bao nhiêu?

Học phí Khoa Y – Đại học Quốc Gia TP.HCM năm 2022-2023

Lộ trình dự kiến mức thu học phí đối với các khóa tuyển sinh từ năm 2022:

TT Hệ đào tạo chính quy Học phí dự kiến năm học 2022-2023 (đồng/năm học) Học phí dự kiến năm học 2023-2024 (đồng/năm học) Học phí dự kiến năm học 2024-2025 (đồng/năm học) Học phí dự kiến năm học 2025-2026 (đồng/năm học)
1 Ngành Y đa khoa 49,000,000 55,200,000 62,200,000 70,000,000
2 Ngành Răng Hàm Mặt 49,000,000 55,200,000 62,200,000 70,000,000
3 Ngành Y học cổ truyền 49,000,000 55,200,000 62,200,000 70,000,000
4 Ngành Dược học 49,000,000 55,200,000 62,200,000 70,000,000
5 Ngành Điều dưỡng 37,000,000 41,800,000 47,200,000 53,200,000

Học phí Khoa Y – Đại học Quốc Gia TP.HCM năm 2021

Phương thức tuyển sinh năm 2022

Năm 2022 Khoa Y đại học Quốc gia TP HCM dự kiến tuyển sinh theo 9 phương thức:

Exit mobile version