Site icon Thông tin Tuyển sinh

Học phí Đại học Thăng Long năm 2023 – 2024

Học phí Đại học Thăng Long năm 2023-2024

Theo lộ trình tăng học phí hàng năm, dự kiến năm 2023 – 2024 trường Đại học Thăng Long tiếp tục tăng 10% so với năm 2022 – 2023.

Tương đương mức tăng từ 2.500.000 VNĐ – 2.700.000 VNĐ cho một năm. Tuỳ vào mức độ nhu cầu từng ngành sẽ có sự thay đổi mức học phí ở các ngành mỗi năm.

Học phí Đại học Thăng Long năm 2022-2023

Mức học phí năm 2022 – 2023 của trường Đại học Thăng Long dự kiến sẽ tăng 5% học phí so với năm 2021. Cụ thể sẽ tăng lên từ: 1.000.000 VNĐ đến 3.000.000 VNĐ. Sinh viên có thể làm chủ học phí của mình bằng số tín chỉ đăng ký nhưng phải trong điều kiện tín chỉ nhất định mà trường đề ra.

Tên ngành Học Phí (Triệu đồng/năm)
Thanh nhạc 27
Quản trị kinh doanh 24.2
Ngôn ngữ Anh 25.3
Ngôn ngữ Trung Quốc 25.3
Ngôn ngữ Nhật 26.4
Ngôn ngữ Hàn Quốc 26.4
Kinh tế quốc tế 24.2
Truyền thông đa phương tiện 29.7
Việt Nam học 24.2
Marketing 24.2
Khoa học máy tính 24.2
Mạng máy tính và truyền thông dữ liệu 24.2
Tài chính ngân hàng 24.2
Kế toán 24.2
Hệ thống thông tin 24.2
Trí tuệ nhân tạo 24.2
Logistic và quản lý chuỗi cung ứng 24.2
Luật kinh tế 24.2
Công tác xã hội 24.2
Công nghệ thông tin 24.2
Điều dưỡng 25.3
Dinh dưỡng 24.2
Quản trị dịch vụ du lịch & lữ hành 26.4

Học phí Đại học Thăng Long năm 2021-2022

Đối với hệ đào tạo chính quy, học phí phải đóng là: 24.200.000 vnđ/ năm. Mỗi năm, trường sẽ tăng học phí lên khoảng 5% theo yêu cầu phù hợp với mức quy định.

Những ngành còn lại sẽ có mức học phí khác nhau, cụ thể:

Học phí Đại học Thăng Long năm 2020-2021

Mức học phí của trường Đại học Thăng Long năm học 2020-2021 của hệ đào tạo chính quy là: 22.000.000 vnđ/ năm. Ngoài ra những ngành nghề khác có những đơn giá học phí khác, cụ thể như sau:

Học phí Đại học Thăng Long năm 2019-2020

Năm 2019, nhóm ngành Ngôn ngữ Hàn, ngành Quản trị dịch vụ du lịch – lữ hành và ngôn ngữ Nhật có đơn giá học phí cao nhất, cụ thể là: 24.000.000 vnđ/ năm.

Những ngành khách như:

Exit mobile version