Site icon Thông tin Tuyển sinh

Học phí Đại học Fulbright Việt Nam 2023 – 2024

Học phí Đại học Fulbright Việt Nam 2023-2024

Học phí và phí ở ký túc xá của Đại học Fulbright Việt Nam năm học 2023 – 2024 dự kiến sẽ tăng từ 5 -10% so với năm trước.

Học phí Đại học Fulbright Việt Nam 2022-2023

Chương trình Cử nhân tại Đại học Fulbright có thời gian kéo dài 4 năm. Mỗi năm, sinh viên sẽ phải đóng học phí và phí ở ký túc xá (nếu có) cho nhà trường vào đầu các học kỳ. Dưới đây là mức học phí và phí ở ký túc xá của năm học 2022-2023:

Đối với những sinh viên được nhận hỗ trợ tài chính, khoản hỗ trợ sẽ được khấu trừ trực tiếp vào các khoản phí mà sinh viên phải chi trả trong mỗi đợt thanh toán. 

Học phí Đại học Fulbright Việt Nam 2021-2022

Mức học phí của Đại học Fulbright có xu hướng cao hơn so với trung bình của các trường đại học khác. Tuy nhiên, mức học phí này được xem là hợp lý và phù hợp với quy mô cơ sở vật chất và chất lượng đào tạo của trường. Học phí được phân chia thành hai lần đóng trong một năm. Dưới đây là chi tiết:

Tổng chi phí mà mỗi sinh viên phải chi trả cho một năm học khoảng 526.050.000 VNĐ.

Tất cả sinh viên năm 1 và nă 2 đều bắt buộc phải đăng ký ở ký túc xá, trừ những trường hợp đặc biệt.

Có nên học Đại học Fulbright?

Đại học Fubright là một trường đại học độc lập 100% vốn đầu tư nước ngoài, được tài trợ bởi Chính phủ Hoa Kì và không hoạt động vì mục đích lợi nhuận. Những lí do nên chọn học tại Đại học Fulbright:

Exit mobile version