Site icon Thông tin Tuyển sinh

Học phí Đại học Duy Tân bao nhiêu 1 tín chỉ?

Đại học Duy Tân học phí bao nhiêu 1 tín chỉ?

Trường Đại học Duy Tân (DTU) thành lập vào năm 1994, được xếp hạng là một trong những trường đại học tốt nhất tại miền Trung và Tây Nguyên. Trường Đại học Duy Tân hiện nay có hơn 30.000 sinh viên đang theo học tại các cơ sở đào tạo trên toàn quốc.

Hiện nay, Trường Đại học Duy Tân áp dụng học phí theo hệ tín chỉ. Học phí của trường có thể khác nhau tùy vào từng ngành học và cấp độ đào tạo. Tuy nhiên, trung bình một tín chỉ của Trường Đại học Duy Tân có thể dao động trong khoảng từ 1.000.000 đồng đến 1.500.000 đồng.

Học phí Đại học Duy Tân 2023 

Dựa trên mức học phí những năm về trước, năm 2023, mức thu học phí dự kiến tăng 10% theo đúng pháp luật của Bộ GD&ĐT, trung bình dao động khoảng từ 11.300.000 – 39.000.000 VNĐ/học kỳ (tùy theo ngành học). Tuy nhiên đây mới chỉ là mức dự kiến ban đầu, ban lãnh đạo trường Đại học Duy Tân sẽ công bố mức học phí ngay khi đề án tăng/giảm học phí được bộ GD&ĐT phê duyệt. 

Học phí Đại học Duy Tân 2022 

Năm 2022, học phí Đại học Duy Tân dự tính chỉ tăng từ 5 – 10% so với năm 2021, cụ thể: 

STT

Tên ngành Chương trình đào tạo

Mức thu (VNĐ)/học kỳ 

1 Chương trình trong nước  10.380.000 – 12.670.000 
2 Chương trình kỹ năng 12.670.000
3 Chương trình Tiên tiến và Quốc tế (CMU, CSU, PSU, PNU) 14.000.000 – 14.430.000
4 Dược sĩ đại học  18.120.000
5 Y đa khoa, Răng – Hàm – Mặt  35.200.000
6 Chương trình Việt – Nhật  17.270.000 – 19.020.000
7 Chương trình Học và Lấy bằng Mỹ (Du học tại chỗ 4 + 0) 35.200.000
8 Chương trình link Du học  24.200.000

Học phí Đại học Duy Tân 2021

Năm 2021, Trường Đại học Duy Tân có mức học phí tùy theo từng ngành học, chương trình giảng dạy cử nhân. Các mức thu này sẽ được cố định và thắt chặt, không tăng/giảm trong suốt thời gian theo học tại trường, cụ thể: 

STT Tên ngành Chương trình đào tạo Mức thu (VNĐ)/học kỳ 
1 Chương trình trong nước  9.440.000 – 11.520.000
2 Chương trình kỹ năng 11.520.000
3 Chương trình Tiên tiến và Quốc tế (CMU, CSU, PSU, PNU) 12.800.000 – 13.120.000
4 Dược sĩ đại học  16.480.000
5 Y đa khoa, Răng – Hàm – Mặt  32.000.000
6 Chương trình Việt – Nhật  15.700.000 – 17.292.000
7 Chương trình Học và Lấy bằng Mỹ (Du học tại chỗ 4 + 0) 32.000.000
8 Chương trình link Du học  22.000.000

Một kỳ Đại học Duy Tân bao nhiêu tháng? 

Đại học Duy Tân có hai kỳ học chính trong năm, mỗi học kỳ chính có ít nhất 15 tuần thực học và 3 tuần thực thi. Vì vậy một học kỳ tại Đại học Duy Tân sẽ kéo dài trong 4 tháng. Tuy nhiên có thể thời gian cụ thể sẽ khác nhau tùy từng chương trình đào tạo và theo quy định của trường. Ngoài hai học kỳ chính, Nhà trường còn tổ chức thêm một kỳ học phụ để sinh viên có điều kiện học lại; học bù hoặc học vượt. Mỗi học kỳ phụ có ít nhất 5 tuần thực học và 1 tuần thực thi.  

Exit mobile version