Học phí 1 năm trường Đại học Kinh doanh và Công nghệ Hà Nội (HUBT) là bao nhiêu?

Học phí Đại học Kinh doanh và Công nghệ Hà Nội 2021

Học phí đại học Kinh doanh và Công nghệ Hà Nội (HUBT) năm học 2021-2022 có sự chênh lệch khá nhiều ở các ngành nghề đào tạo, dao động từ 6 – 36 triệu đồng/học kỳ. Mức học phí này có nhiều thay đổi so với năm học trước đó, trong đó một số ngành tăng mạnh từ 5 – 6 triệu đồng/học kỳ như ngành Răng hàm mặt, Y khoa. Một số ngành vẫn giữ nguyên học phí như Dược học, Điều dưỡng, Cơ điện tử, Kỹ thuật ô tô, Kiến trúc và Môi trường. Học phí cao nhất là ngành Răng hàm mặt 36 triệu đồng/học kỳ, thấp nhất là các ngành Kinh tế, Ngôn ngữ 6 triệu đồng/học kỳ.

Học phí năm học 2021-2022:

Học phí Đại học Kinh doanh và Công nghệ Hà Nội 2020

Mức học phí năm học 2020-2021 của trường Đại học Kinh doanh và Công nghệ Hà Nội như sau:

Học phí Đại học Kinh doanh và Công nghệ Hà Nội 2019

Học phí trường Đại học Kinh doanh và Công nghệ năm học 2019-2020 cơ bản không có nhiều thay đổi so với năm học 2018-2019, cụ thể như sau: