Trang chủ / Sinh học / Hiện tượng di truyền nào làm hạn chế tính đa dạng của sinh vật

Hiện tượng di truyền nào làm hạn chế tính đa dạng của sinh vật

Câu hỏi: Hiện tượng di truyền nào làm hạn chế tính đa dạng của sinh vật

A. liên kết gen hoàn toàn
B. hoán vị gen
C. phân li độc lập
D. tương tác gen

Đáp án A.

Liên kết gen hoàn toàn làm hạn chế xuất hiện biến dị tổ hợp, hạn chế sự đa dạng của sinh vật.

Có thể bạn quan tâm

Với quy luật về sự thống nhất và hoàn chỉnh của lớp vỏ địa lý khi tiến hành các hoạt động khai thác tự nhiên trong lớp vỏ địa lý cần hết sức chú ý

Câu hỏi: Với quy luật về sự thống nhất và hoàn chỉnh của lớp vỏ …