Site icon Thông tin Tuyển sinh

Hệ quản trị cơ sở dữ liệu có các chương trình thực hiện những nhiệm vụ

Câu hỏi: Hệ quản trị cơ sở dữ liệu có các chương trình thực hiện những nhiệm vụ

A. Phát hiện và ngăn chặn sự truy cập không được phép, tổ chức và điều khiển các truy cập đồng thời
B. Duy trì tính nhất quán của dữ liệu, quản lý các mô tả dữ liệu
C. Khôi phục cơ sở dữ liệu khi có sự cố ở phần cứng hay phần mềm
D. Cả 3 đáp án A, B và C

Đáp án D.

Giải thích: Để đảm bảo các yêu cầu cơ bản của hệ cơ sở dữ liệu, hệ quản trị cơ sở dữ liệu phải có các bộ chương trình thực hiện những nhiệm vụ sau:

– Phát hiện và ngăn chặn sự truy cập không được phép, đảm bảo an toàn và bảo mật thông tin.
– Duy trì tính nhất quán của dữ liệu.
– Tổ chức và điều khiển các truy cập đồng thời.
– Khôi phục cơ sở dữ liệu khi có sự cố phần cứng hoặc phần mềm.
– Quản lý các mô tả dữ liệu.

Exit mobile version