Trang chủ / Hóa học / Hãy chọn phát biểu đúng nhất về hóa học hữu cơ trong số các phát biểu sau

Hãy chọn phát biểu đúng nhất về hóa học hữu cơ trong số các phát biểu sau

Câu hỏi: Hãy chọn phát biểu đúng nhất về hóa học hữu cơ trong số các phát biểu sau

A. Hóa học hữu cơ là ngành hóa học chuyên nghiên cứu các hợp chất của cacbon, trừ cacbon(II) oxit, cacbon(IV) oxit, muối cacbonat, xianua, cacbua,…

B. Hóa học hữu cơ là ngành hóa học chuyên nghiên cứu các hợp chất của cacbon, trừ cacbon(II) oxit, cacbon(IV) oxit

C. Hóa học hữu cơ là ngành hóa học chuyên nghiên cứu các hợp chất của cacbon trừ muối cacbonat

D. Hóa học hữu cơ là ngành hóa học chuyên nghiên cứu các hợp chất của cacbon

Đáp án A.

Hóa học hữu cơ là ngành hóa học chuyên nghiên cứu các hợp chất của cacbon, trừ cacbon(II) oxit, cacbon(IV) oxit, muối cacbonat, xianua, cacbua,…

Có thể bạn quan tâm

Với quy luật về sự thống nhất và hoàn chỉnh của lớp vỏ địa lý khi tiến hành các hoạt động khai thác tự nhiên trong lớp vỏ địa lý cần hết sức chú ý

Câu hỏi: Với quy luật về sự thống nhất và hoàn chỉnh của lớp vỏ …