Site icon Thông tin Tuyển sinh

Hạt giống xác nhận là hạt giống

Câu hỏi: Hạt giống xác nhận là hạt giống

A. Được nhân ra từ hạt giống siêu nguyên chủng, để tiếp tục nghiên cứu

B. Được nhân ra từ hạt giống nguyên chủng cung cấp cho nông dân sản xuất đại trà

C. Được nhân ra từ hạt giống nguyên chủng, để tiếp tục nghiên cứu

D. Được nhân ra từ hạt giống siêu nguyên chủng cung cấp cho nông dân sản xuất đại trà

Đáp án B.

Hạt giống xác nhận là hạt giống được nhân ra từ hạt giống nguyên chủng cung cấp cho nông dân sản xuất đại trà – SGK Công nghệ 10 trang 13.

Hạt giống xác nhận là hạt giống được nhân ra từ hạt giống nguyên chủng cung cấp cho nông dân sản xuất đại trà, hạt giống xác nhận sẽ được các cơ sở nhân giống liên kết với các công ty, trung tâm để sản xuất giống đại trà với số lượng lớn cung ứng cho thị trường hạt giống cây trồng tại Việt Nam và quốc tế.

Exit mobile version