Trang chủ / Lịch sử / Hạn chế cơ bản nhất của cách mạng khoa học kĩ thuật hiện đại là gì?

Hạn chế cơ bản nhất của cách mạng khoa học kĩ thuật hiện đại là gì?

Câu hỏi: Hạn chế cơ bản nhất của cách mạng khoa học kĩ thuật hiện đại là gì?

A. Chế tạo vũ khí và phương tiện có tính chất tàn phá hủy diệt cực lớn, ô nhiễm môi trường, dịch bệnh
B. Vấn nạn khủng bố đe dọa an ninh và hòa bình thế giới
C. Tạo ra vũ khí hiện đại, đặt nhân loại trước nguy cơ chiến tranh mới
D. Nguy cơ chiến tranh hạt nhân

Đáp án A.

Hạn chế cơ bản nhất của cách mạng khoa học kĩ thuật hiện đại là chế tạo vũ khí và phương tiện có tính chất tàn phá hủy diệt cực lớn, ô nhiễm môi trường, dịch bệnh (SGK Lịch sử 9 trang 51).

Có thể bạn quan tâm

Với quy luật về sự thống nhất và hoàn chỉnh của lớp vỏ địa lý khi tiến hành các hoạt động khai thác tự nhiên trong lớp vỏ địa lý cần hết sức chú ý

Câu hỏi: Với quy luật về sự thống nhất và hoàn chỉnh của lớp vỏ …