Trang chủ / Sinh học / Giữa các nuclêôtit kế tiếp nhau trong cùng một mạch của ADN xuất hiện liên kết hóa học nối giữa

Giữa các nuclêôtit kế tiếp nhau trong cùng một mạch của ADN xuất hiện liên kết hóa học nối giữa

Câu hỏi: Giữa các nuclêôtit kế tiếp nhau trong cùng một mạch của ADN xuất hiện liên kết hóa học nối giữa

A. Đường và axít
B. Axít và bazơ
C. Bazơ và đường
D. Đường và đường

Đáp án A.

Giữa các nuclêotit kế tiếp nhau trong cùng một mạch của ADN xuất hiện kiên kết hóa học nối giữa đường và axít.

Có thể bạn quan tâm

Trong quá trình nhân đôi ADN vì sao trên mỗi chạc tái bản

Câu hỏi: Trong quá trình nhân đôi ADN, vì sao trên mỗi chạc tái bản …