Trang chủ / Lịch sử / Em có nhận xét gì về vai trò của Liên Xô trong việc đánh thắng chủ nghĩa phát xít

Em có nhận xét gì về vai trò của Liên Xô trong việc đánh thắng chủ nghĩa phát xít

Câu hỏi: Em có nhận xét gì về vai trò của Liên Xô trong việc đánh thắng chủ nghĩa phát xít

A. Liên Xô là lực lượng đi đầu, lực lượng chủ chốt, giữ vai trò quyết định để tiêu diệt chủ nghĩa phát xít
B. Liên Xô là nước quyết định số vận của phe phát xít
C. Không có Liên Xô thì chủ nghĩa phát xít không bị tiêu diệt
D. Liên Xô là nước khơi ngòi cho chiến tranh thế giới thứ 2 bùng nổ

Đáp án A.

Về vai trò của Liên Xô trong việc đánh thắng chủ nghĩa phát xít: Liên Xô là lực lượng đi đầu, lực lượng chủ chốt, giữ vai trò quyết định để tiêu diệt chủ nghĩa phát xít.

Có thể bạn quan tâm

Với quy luật về sự thống nhất và hoàn chỉnh của lớp vỏ địa lý khi tiến hành các hoạt động khai thác tự nhiên trong lớp vỏ địa lý cần hết sức chú ý

Câu hỏi: Với quy luật về sự thống nhất và hoàn chỉnh của lớp vỏ …