Site icon Thông tin Tuyển sinh

Dự đoán điểm chuẩn từng ngành của Đại học Ngoại ngữ – ĐH QGHN năm 2021

Điểm chuẩn vào các ngành của Đại học Ngoại ngữ – ĐH QGHN năm 2020

TT Ngành Mã ngành Điểm trúng tuyển
1. Sư phạm tiếng Anh 7140231 35.83
2. Sư phạm tiếng Trung 7140234 36.08
3. Sư phạm tiếng Đức 7140235 31.85
4. Sư phạm tiếng Nhật 7140236 35.66
5. Sư phạm tiếng Hàn Quốc 7140237 35.87
6. Ngôn ngữ Anh CTĐT CLC 7220201CLC 34.60
7. Ngôn ngữ Nga 7220202 31.37
8. Ngôn ngữ Pháp CTĐT CLC 7220203CLC 32.54
9. Ngôn ngữ Trung Quốc CTĐT CLC 7220204CLC 34.65
10. Ngôn ngữ Đức CTĐT CLC 7220205CLC 32.28
11. Ngôn ngữ Nhật CTĐT CLC 7220209CLC 34.37
12. Ngôn ngữ Hàn Quốc CTĐT CLC 7220210CLC 34.68
13. Ngôn ngữ Ả Rập 7220211 25.77
14. Kinh tế – Tài chính*** 7903124QT 24.86

Điểm chuẩn vào các ngành của Đại học Ngoại ngữ – ĐH QGHN năm 2019

STT Ngành Mã ngành Điểm trúng tuyển
1 Sư phạm tiếng Anh 7140231 34.45
2 Sư phạm tiếng Trung 7140234 34.70
3 Sư phạm tiếng Nhật 7140236 34.52
4 Sư phạm tiếng Hàn Quốc 7140237 34.08
5 Ngôn ngữ Anh 7220201 35.50
6 Ngôn ngữ Anh** CTĐT CLC TT23 7220201CLC 31.32
7 Ngôn ngữ Nga 7220202 28.57
8 Ngôn ngữ Pháp 7220203 32.48
9 Ngôn ngữ Pháp** CTĐT CLC TT23 7220203CLC 26.02
10 Ngôn ngữ Trung Quốc** CTĐT CLC TT23 7220204CLC 32.03
11 Ngôn ngữ Đức 7220205 32.30
12 Ngôn ngữ Đức** CTĐT CLC TT23 7220205CLC 27.78
13 Ngôn ngữ Nhật** CTĐT CLC TT23 7220209CLC 31.95
14 Ngôn ngữ Hàn Quốc** CTĐT CLC TT23 7220210CLC 32.77
15 Ngôn ngữ Ả Rập 7220211 28.63
16 Kinh tế – Tài chính*** 7903124QT 19.07

Dự đoán điểm chuẩn Đại học Ngoại ngữ – ĐH QGHN năm 2021

Exit mobile version