Dự đoán điểm chuẩn trường Đại học Y dược Thái Nguyên năm 2022

Dự đoán điểm chuẩn trường Đại học Y dược Thái Nguyên năm 2022

Điểm chuẩn dự đoán năm 2022 của Trường Đại học Y dược – Đại học Thái Nguyên vào ngành Y khoa là 25,7 +-0,25 điểm, điểm chuẩn vào ngành Răng-Hàm-Mặt là 25,65 +-0,25 điểm. Mức điểm chuẩn dự đoán này thấp hơn so với điểm chuẩn năm 2021.

Điểm chuẩn trường Đại học Y dược Thái Nguyên năm 2021

Điểm chuẩn năm 2021 dao động từ 19,15 – 26,25 điểm. Ngành có điểm chuẩn cao nhất của Trường Đại học Y dược Thái Nguyên là Răng – Hàm – Mặt, với 26,25 điểm. Tiếp đến là ngành Y khoa 26,20 điểm. Ngành có điểm chuẩn thấp nhất là ngành Hộ sinh 19,15 điểm.