Site icon Thông tin Tuyển sinh

Dự đoán điểm chuẩn Học viện ngoại giao năm 2022

Dự đoán điểm chuẩn Học viện ngoại giao năm 2022

Dự đoán điểm chuẩn năm nay dao động từ 26,7 – 28,55 tùy từng ngành. Ngành có dự đoán điểm chuẩn cao nhất là ngành Truyền thông quốc tế với 28,55 điểm.

Điểm chuẩn Học viện ngoại giao năm 2021

Năm 2021, điểm chuẩn của Học viện Ngoại giao (Hà Nội) dao động từ 27 đến 36,9 điểm. Trong đó, các ngành lấy điểm chuẩn theo thang 30 đều có điểm chuẩn từ 27 điểm trở lên. Cụ thể: Truyền thông quốc tế – 27,9, Quan hệ quốc tế có điểm chuẩn là 27,6.

Exit mobile version