Dự đoán điểm chuẩn Đại học Y dược Thái Bình năm 2022

Dự đoán điểm chuẩn Đại học Y dược Thái Bình năm 2022

Dự đoán điểm chuẩn Đại học Y dược Thái Bình năm 2022 dao động trong khoảng 26,55 +-0,25 điểm (thấp hơn điểm chuẩn năm 2021 từ 0,1 – 0,6 điểm).

Năm 2022, trường Đại học Y – Dược Thái Bình có nhiều thay đổi lớn. Trong đó phải kể đến tổ hợp xét tuyển, chỉ tiêu, điểm cộng ưu tiên. Năm 2022 trường xét 3 tổ hợp (D07 – Toán học, Hóa học, Tiếng Anh; B08 – Toán học, Sinh học, Tiếng Anh là tổ hợp mới. Các tổ hợp này được đánh giá nhẹ hơn so với B00 những điểm chuẩn không có sự chênh lệch giữa các tổ hợp.)

Điểm cộng ưu tiên năm nay cũng khá nhiều. Năm 2021 điểm cộng ưu tiên chỉ có 8 bạn và mỗi bạn được cộng 2 điểm. Năm 2022 điểm cộng ưu tiên khoảng 490 bạn và số điểm cộng ít nhất cho mỗi bạn là 1 điểm.

Điểm chuẩn Đại học Y dược Thái Bình năm 2021

Điểm chuẩn trúng tuyển vào Trường Đại học Y Dược Thái Bình năm 2021 cao nhất là ngành Y khoa với mức điểm 26,9. Điểm chuẩn năm 2021 dao động từ 22,10 – 26,90 điểm. Trong đó, ngành Y học dự phòng có điểm chuẩn thấp nhất.