Site icon Thông tin Tuyển sinh

Dự đoán điểm chuẩn Đại học Sư phạm kỹ thuật TP.HCM năm 2022

Dự đoán điểm chuẩn Đại học Sư phạm kỹ thuật TP.HCM năm 2022

Dự báo điểm chuẩn theo phương thức xét điểm thi THPT vào trường Đại học Sư phạm kỹ thuật TP.HCM năm 2022 hệ đại trà giảm so với năm 2021 từ 0.25-1.5 điểm, ngành chất lượng cao Tiếng Việt và Tiếng Anh giảm từ 1-3 điểm.

Dự đoán điểm chuẩn năm 2022 vào từng ngành của trường Đại học Sư phạm kỹ thuật TPHCM năm 2022:

– Điểm chuẩn 27-28: Robot và trí tuệ nhân tạo

– Điểm chuẩn 26.25-26.75: CNTT, Logistics, SP Anh

– Điểm chuẩn 25.75-26.25: CNKT Ô tô, Thương mại điện tử, Kinh doanh quốc tế,

– Điểm chuẩn 25.50-26.00: KT Điều khiển và TĐH, CNKT Điện điện tử, CNKT máy tính.

– Điểm chuẩn 25.25-25.75: An toàn thông tin, NN Anh, Kế toán, CNKT Cơ khí, Cơ điện tử,

– Điểm chuẩn 25.00-25.50: CN thực phẩm, Kỹ thuật dữ liệu

– Điểm chuẩn 24.75-25.25: CNKT Hoá học, CNKT Điện tử viễn thông,

– Điểm chuẩn 24.00-25.00: QL nhà hàng, QL công nghiệp, Chế tạo máy, Hệ thống nhúng

– Điểm chuẩn 23.5-24.0: CNKT XD, Kỹ thuật y sinh, QLXD, Thiết kế đồ họa

– Điểm chuẩn 23.00-23.75: Năng lượng tái tạo, CNKT Nhiệt

– Điểm chuẩn 22.50-23.00: CN May, Kiến trúc, Kỹ thuật công nghiệp

– Điểm chuẩn 22.00-22.50: CN Vật liệu, Kiến trúc nội thất, HT KT CTXD, Kỹ nghệ gỗ

– Điểm chuẩn 21.50-22.00: KTXD CTGT, CN In, CNKT Môi trường, Thiết kế thời trang

– Điểm chuẩn 20.00-20.50: QL và vận hành hạ tầng

Exit mobile version