Trang chủ / GDCD / Đi đôi với chuyển dịch cơ cấu kinh tế là chuyển dịch cơ cấu

Đi đôi với chuyển dịch cơ cấu kinh tế là chuyển dịch cơ cấu

Câu hỏi: Đi đôi với chuyển dịch cơ cấu kinh tế là chuyển dịch cơ cấu lao động theo hướng CNH – HĐH gắn với phát triển yếu tố kinh tế

A. tri thức

B. thị trường

C. hiện đại

D. nông nghiệp

Đáp án A.

Đi đôi với chuyển dịch cơ cấu kinh tế phải chuyển dịch cơ cấu lao động theo hướng CNH – HĐH gắn với phát triển kinh tế tri thức (SGK GDCD lớp 11).

Có thể bạn quan tâm

Với quy luật về sự thống nhất và hoàn chỉnh của lớp vỏ địa lý khi tiến hành các hoạt động khai thác tự nhiên trong lớp vỏ địa lý cần hết sức chú ý

Câu hỏi: Với quy luật về sự thống nhất và hoàn chỉnh của lớp vỏ …