Site icon Thông tin Tuyển sinh

Để phát triển bền vững và nâng cao chất lượng cuộc sống cho mọi người các quốc gia cần

Câu hỏi: Để phát triển bền vững và nâng cao chất lượng cuộc sống cho mọi người các quốc gia cần

A. Hạn chế gia tăng dân số trên quy mô toàn cầu

B. Hạn chế ô nhiễm môi trường đất, nước, không khí.

C. Hạn chế nạn khủng bố quốc tế và tội phạm có tổ chức.

D. Hạn chế và loại trừ các mô hình sản xuất, tiêu dùng thiếu bền vững.

Đáp án D.

Để phát triển bền vững và nâng cao chất lượng cuộc sống cho mọi người các quốc gia cần hạn chế và loại trừ các mô hình sản xuất, tiêu dùng thiếu bền vững.

Phát triển bền vững là sự phát triển đảm bảo tốc độ tăng trưởng ổn định, giải quyết được các vấn đề kinh tế – xã hôi và bảo vệ môi trường.

Hạn chế, loại trừ các mô hình sản xuất tiêu dùng thiếu bền vững và thay thế bằng các mô hình tiên tiến hiện đại giúp nâng cao hiệu quả sản xuất, tăng trưởng kinh tế và hạn chế lượng khí thải, chất thải độc hại ra môi trường từ đó sẽ nâng cao chất lượng cuộc sống cho mọi người.

Exit mobile version