Site icon Thông tin Tuyển sinh

Dãy núi nào sau đây ở nước ta có đầy đủ tất cả 3 đai cao

Câu hỏi: Dãy núi nào sau đây ở nước ta có đầy đủ tất cả 3 đai cao

A. Hoàng Liên Sơn

B. Ngọc Linh

C. Pu Sam Sao

D. Trường Sơn Bắc

Đáp án A.

Ở nước ta, đai ôn đới núi cao hình thành ở độ cao trên 2600m nên chỉ có ở Hoàng Liên Sơn (vùng Tây Bắc) – Hoàng Liên Sơn cũng là dãy núi duy nhất ở nước ta có đầy đủ 3 đai cao. Còn ở miền Nam Trung Bộ và Nam Bộ có địa hình dưới 2600m với đỉnh cao nhất là núi Ngọc Linh 2598m nên chỉ có 2 đai cao (không có đai ôn đới núi cao).

Exit mobile version