Site icon Thông tin Tuyển sinh

Danh sách các trường Đại học đào tạo ngành Kiến trúc – Xây dựng tại Hà Nội

Danh sách đầy đủ các trường Đại học tại Hà Nội có đào tạo ngành Kiến trúc – Xây dựng.

STT Mã trường Tên trường Kết quả Mã ngành
1 KTA Đại Học Kiến Trúc Hà Nội 6 Nghành 7580105 – Quy hoạch vùng đô thị

7580102 – Kiến trúc cảnh quan

7580302 – Quản lý xây dựng

7580201 – Kỹ thuật xây dựng

7580205 – Kỹ thuật xây dựng

7580210 – Kỹ thuật hạ tầng đô thị

2 GHA Đại Học Giao Thông Vận Tải ( Cơ sở Phía Bắc ) 3 Nghành GHA-30 – Ngành Kỹ thuật xây dựng công trình giao thông (Chương trình chất lượng cao Cầu – Đường bộ Việt – Pháp)

GHA-32 – Ngành Kỹ thuật xây dựng công trình giao thông (Chương trình chất lượng cao Công trình Giao thông đô thị Việt – Nhật)

GHA-33 – Ngành Kỹ thuật xây dựng (Chương trình tiên tiến Kỹ thuật xây dựng công trình giao thông)

3 QHI Đại Học Công Nghệ – Đại Học Quốc Gia Hà Nội 1 Nghành CN5 – Công nghệ kỹ thuật xây dựng
4 DDN Đại Học Đại Nam 2 Nghành 7580201: Kiến trúc

7580201: Kỹ thuật công trình xây dựng

5 DCN Đại Học Công Nghiệp Hà Nội 1 Nghành 7520118 – Kỹ thuật hệ thống công nghiệp
6 XDA Đại Học Xây Dựng Hà Nội 1 Nghành 7580105 – Quy hoạch vùng và đô thị
7 GTA Đại học Công nghệ Giao thông vận tải 2 Nghành 7510104 – Công nghệ kỹ thuật giao thông

7510102 – Công nghệ kỹ thuật công trình xây dựng

8 NTU Đại Học Nguyễn Trãi 1 Nghành 7510102 – Công nghệ kỹ thuật công trình xây dựng
9 TLA Đại Học Thủy Lợi ( Cơ sở 1 ) 6 Nghành TLA114 – Quản lý xây dựng

TLA104 – Kỹ thuật xây dựng

TLA110 – Kỹ thuật cơ sở hạ tầng

TLA113 – Kỹ thuật xây dựng công trình giao thông
TLA111 – Công nghệ kỹ thuật xây dựng

TLA201 – Chương trình tiên tiến ngành Kỹ thuật xây dựng (Hợp tác với Đại học Arkansas. Hoa Kỳ. học bằng Tiếng Anh)

10 DTA Đại Học Phenikaa 1 Nghành 7580201 – Kỹ thuật xây dựng
11 DDL Đại Học Điện Lực 1 Nghành 7510102 – Công nghệ kỹ thuật công trình xây dựng
12 DPD Đại Học Dân Lập Phương Đông 2 Nghành 7580205 – Kỹ thuật xây dựng công trình giao thông
7580201 – Kỹ thuật xây dựng
13 DQK Đại Học Kinh Doanh và Công Nghệ Hà Nội 1 Nghành 7580201 – Kỹ thuật xây dựng
14 LNH Đại Học Lâm Nghiệp ( Cơ sở 1 ) 2 Nghành 7580201 – Kỹ thuật xây dựng

7580102 – Kiến trúc cảnh quan

15 MDA Đại Học Mỏ Địa Chất 2 Nghành 7580211 – Địa kỹ thuật xây dựng

7580201 – Kỹ thuật xây dựng

16 VHD Đại Học Công Nghiệp Việt Hung 1 Nghành 7510103 – Công nghệ kỹ thuật xây dựng
17 ETU Đại Học Hòa Bình 1 Nghành 7580201 – Kỹ thuật xây dựng

Thanh Huyền

Exit mobile version