Site icon Thông tin Tuyển sinh

Đặc điểm nào không phải của thức ăn tinh

Câu hỏi: Đặc điểm nào không phải của thức ăn tinh

A. Hàm lượng các chất dinh dưỡng cao
B. Được sử dụng nhiều trong khẩu phần của lợn, gia cầm
C. Gồm thức ăn giàu năng lượng và thức ăn giàu protein
D. Chứa hầu hết các chất dinh dưỡng cần thiết cho động vật ăn cỏ

Đáp án D.

Chứa hầu hết các chất dinh dưỡng cần thiết cho động vật ăn cỏ.

Exit mobile version