Site icon Thông tin Tuyển sinh

Đặc điểm nào dưới đây không có ở cơ quan tiêu hóa của thú ăn thịt

Câu hỏi: Đặc điểm nào dưới đây không có ở cơ quan tiêu hóa của thú ăn thịt

A. Dạ dày đơn

B. Ruột ngắn

C. Thức ăn qua ruột non trải qua tiêu hoá cơ học, hoá học và được hấp thụ

D. Manh tràng phát triển

Đáp án D.

Manh tràng (Ruột tịt) ở thú ăn thịt không phát triển và không có chức năng tiêu hóa thức ăn.

Ở động vật ăn thịt thì manh tràng nhỏ hoặc không có vì manh tràng tồn tại chủ yếu ở động vật ăn thực vật giúp động vật tiêu hóa các thức ăn thực vật khó phân giải nhờ hệ vi sinh vật trong manh tràng. Còn thức ăn của động vật ăn thịt là những thức ăn dễ phân giải nên manh tràng không còn đóng vai trò quan trọng như ở động vật ăn thực vật, do đó bị tiêu giảm hoặc biến mất.

Exit mobile version