Cuộc cách mạng khoa học kĩ thuật lần thứ nhất ứng với quá trình nào sau đây

Câu hỏi: Cuộc cách mạng khoa học kĩ thuật lần thứ nhất ứng với quá trình nào sau đây

A. Công nghiệp hóa
B. Tự động hóa
C. Hiện đại hóa
D. Công nghiệp hóa – Hiện đại hóa

Đáp án C.

Cuộc cách mạng khoa học lần thứ hai gắn với quá trình chuyển từ lao động cơ khí lên lao động dựa trên công cụ tự động hóa, sử dụng rộng rãi người máy và những công nghệ hiện đại khác, và gắn với khái niệm hiện đại hóa (SGK GDCD lớp 11 trang 49).