Site icon Thông tin Tuyển sinh

Con lắc lò xo treo thẳng đứng

Một con lắc lò xo treo thẳng đứng gồm lò xo có chiều dài tự nhiên 20cm và độ cứng 100 N/m, vật nặng có khối lượng 400g. Kéo vật nặng xuống dưới cách vị trí cân bằng 6cm rồi thả nhẹ cho con lắc dao động điều hòa. Xác định độ lớn của lực đàn hồi của lò xo khi vật ở vị trí cao nhất và thấp nhất của quỹ đạo.

Đáp án:

3 tính chất quan trọng của con lắc lò xo

– Con lắc lò xo là một hệ dao động điều hòa.

– Cơ năng của con lắc lò xo tỷ lệ với bình phương của biên độ dao động.

– Cơ năng của con lắc được bảo toàn nếu bỏ qua mọi ma sát.

Exit mobile version