Site icon Thông tin Tuyển sinh

Các từ chỉ phẩm chất tốt của trẻ em

Câu hỏi: Liệt kê các từ chỉ phẩm chất tốt của trẻ em

Các từ chỉ phẩm chất tốt của trẻ em: ngoan ngoãn, thông minh, tự tin, lễ phép, chăm chỉ, ngây thơ, hồn nhiên, tinh nghịch, hiếu động,…

 

Exit mobile version