Các hành tinh trong hệ mặt trời có đặc điểm là

Câu hỏi: Các hành tinh trong hệ mặt trời có đặc điểm là

A. đều chuyển động quanh mặt trời theo hướng thuận chiều kim đồng hồ

B. 4 hành tinh gần mặt trời chuyển động theo hướng thuận chiều kim đồng hồ bốn hành tinh còn lại chuyển động theo hướng ngược lại

C. chuyển động quanh mặt trời theo hướng ngược chiều kim đồng hồ, trừ kim tinh và Thiên Vương Tinh

D. chuyển động quanh Mặt Trời theo hướng không xác định

Đáp án C.

Các hành tinh trong hệ mặt trời có đặc điểm là chuyển động quanh mặt trời theo hướng ngược chiều kim đồng hồ, trừ kim tinh và Thiên Vương Tinh (Mục I, SGK/19 Địa lí 10 cơ bản).