Site icon Thông tin Tuyển sinh

Bài 2.5 SBT Vật lý 9

bai-2-5-sbt-vat-ly-9

Câu hỏi: Điện trở của một dây dàn nhất định có mối quan hệ phụ thuộc nào dưới đây ?

A. Tỉ lệ thuận với hiệu điện thế đặt vào hai đầu dây dẫn.

B. Tỉ lệ nghịch với cường độ dòng điện chạy qua dây dẫn.

C. Không phụ thuộc vào hiệu điện thế đặt váo hai đầu dây dẫn.

D. Giám khi cường độ dòng điện chạy qua dây dẫn giảm.

Đáp án C.

Giải thích: Điện trở của dây dẫn là một đại lượng không đổi nên điện trở không phụ thuộc vào hiệu điện thế đặt vào hai đầu dây dẫn.

Exit mobile version