Site icon Thông tin Tuyển sinh

Ba dạng thông tin cơ bản của tin học là

Câu hỏi: Ba dạng thông tin cơ bản của tin học là?

A. Văn bản, chữ viết, tiếng nói

B. Văn bản, âm thanh, hình ảnh

C. Các con số, hình ảnh, văn bản

D. Âm thanh chữ viết, tiếng đàn piano

Đáp án B.

Có rất nhiều dạng thông tin nhưng ba dạng thông tin cơ bản là:

– Dạng văn bản: Là những gì đc ghi lại bằng các con số, chữ viết hay kí hiệu trong sách vở, báo chí,…

– Dạng hình ảnh: Là những hình vẽ minh họa, hình ảnh trên sách, báo,trên ti vi, tấm ảnh chụp gia đình em,…

– Dạng âm thanh: Là những âm thanh nhưu tiếngđàn piano, tiếng trống trường, tiếng cười, nói, tiếng la,khóc,…

Exit mobile version