Ai là người chỉ đạo cuộc kháng chiến chống Tống xâm lược thời Lý?

Câu hỏi: Ai là người chỉ đạo cuộc kháng chiến chống Tống xâm lược thời Lý?

A. Lý Kế Nguyên

B. Vua Lý Thánh Tông

C. Lý Thường Kiệt

D. Tông Đản

Đáp án C.

Lý Thường Kiệt là người chỉ đạo cuộc kháng chiến chống Tống xâm lược thời Lý (sgk Lịch sử 7, trang 39).