Trang chủ / Tag Archives: quá trình nhân đôi ADN

Tag Archives: quá trình nhân đôi ADN

Ý nghĩa của quá trình nhân đôi ADN

Khái niệm Trong sinh học phân tử, quá trình nhân đôi DNA hay tổng hợp DNA là một cơ chế sao chép các phân tử DNA xoắn kép trước mỗi lần phân bào. Kết quả của quá trình này là tạo ra hai phân tử DNA gần …

Xem thêm