Trang chủ / Tag Archives: danh từ

Tag Archives: danh từ

Bài 11: Danh từ

Danh từ trong tiếng Anh không chỉ  đơn thuần là đối tượng được nhắc đến trực tiếp hay gián tiếp thực hiện hành động hay chịu tác động của hành động trong câu mà còn liên quan chặt chẽ tới …

Xem thêm