26/09/2018 at 12:13am
Trang chủ / Sinh học

Sinh học

Ví dụ về diễn thế nguyên sinh

Diễn thế nguyên sinh là diễn thế khởi đầu từ môi trường trống trơn hay xảy ra trên một nền (giá thể) mà trước đó chưa hề tồn tại một quần xã sinh vật nào hoặc là chưa có bất kỳ …

Xem thêm

Khái niệm quần thể sinh vật và ví dụ

Khái niệm quần thể sinh vật Quần thể sinh vật là tập hợp các cá thể trong cùng một loài, cùng sinh sống trong một khoảng không gian xác định, vào một thời gian nhất định, có khả năng sinh sản và tạo thành những …

Xem thêm