Trang chủ / Ngành đào tạo / Ngành Kiến trúc / Danh sách các trường Đại học đào tạo ngành Kiến trúc – Xây dựng tại Hà Nội

Danh sách các trường Đại học đào tạo ngành Kiến trúc – Xây dựng tại Hà Nội

Danh sách đầy đủ các trường Đại học tại Hà Nội có đào tạo ngành Kiến trúc – Xây dựng.

STT Mã trường Tên trường Kết quả Mã ngành
1 KTA Đại Học Kiến Trúc Hà Nội 6 Nghành 7580105 – Quy hoạch vùng đô thị

7580102 – Kiến trúc cảnh quan

7580302 – Quản lý xây dựng

7580201 – Kỹ thuật xây dựng

7580205 – Kỹ thuật xây dựng

7580210 – Kỹ thuật hạ tầng đô thị

2 GHA Đại Học Giao Thông Vận Tải ( Cơ sở Phía Bắc ) 3 Nghành GHA-30 – Ngành Kỹ thuật xây dựng công trình giao thông (Chương trình chất lượng cao Cầu – Đường bộ Việt – Pháp)

GHA-32 – Ngành Kỹ thuật xây dựng công trình giao thông (Chương trình chất lượng cao Công trình Giao thông đô thị Việt – Nhật)

GHA-33 – Ngành Kỹ thuật xây dựng (Chương trình tiên tiến Kỹ thuật xây dựng công trình giao thông)

3 QHI Đại Học Công Nghệ – Đại Học Quốc Gia Hà Nội 1 Nghành CN5 – Công nghệ kỹ thuật xây dựng
4 DDN Đại Học Đại Nam 2 Nghành 7580201: Kiến trúc

7580201: Kỹ thuật công trình xây dựng

5 DCN Đại Học Công Nghiệp Hà Nội 1 Nghành 7520118 – Kỹ thuật hệ thống công nghiệp
6 XDA Đại Học Xây Dựng Hà Nội 1 Nghành 7580105 – Quy hoạch vùng và đô thị
7 GTA Đại học Công nghệ Giao thông vận tải 2 Nghành 7510104 – Công nghệ kỹ thuật giao thông

7510102 – Công nghệ kỹ thuật công trình xây dựng

8 NTU Đại Học Nguyễn Trãi 1 Nghành 7510102 – Công nghệ kỹ thuật công trình xây dựng
9 TLA Đại Học Thủy Lợi ( Cơ sở 1 ) 6 Nghành TLA114 – Quản lý xây dựng

TLA104 – Kỹ thuật xây dựng

TLA110 – Kỹ thuật cơ sở hạ tầng

TLA113 – Kỹ thuật xây dựng công trình giao thông
TLA111 – Công nghệ kỹ thuật xây dựng

TLA201 – Chương trình tiên tiến ngành Kỹ thuật xây dựng (Hợp tác với Đại học Arkansas. Hoa Kỳ. học bằng Tiếng Anh)

10 DTA Đại Học Phenikaa 1 Nghành 7580201 – Kỹ thuật xây dựng
11 DDL Đại Học Điện Lực 1 Nghành 7510102 – Công nghệ kỹ thuật công trình xây dựng
12 DPD Đại Học Dân Lập Phương Đông 2 Nghành 7580205 – Kỹ thuật xây dựng công trình giao thông
7580201 – Kỹ thuật xây dựng
13 DQK Đại Học Kinh Doanh và Công Nghệ Hà Nội 1 Nghành 7580201 – Kỹ thuật xây dựng
14 LNH Đại Học Lâm Nghiệp ( Cơ sở 1 ) 2 Nghành 7580201 – Kỹ thuật xây dựng

7580102 – Kiến trúc cảnh quan

15 MDA Đại Học Mỏ Địa Chất 2 Nghành 7580211 – Địa kỹ thuật xây dựng

7580201 – Kỹ thuật xây dựng

16 VHD Đại Học Công Nghiệp Việt Hung 1 Nghành 7510103 – Công nghệ kỹ thuật xây dựng
17 ETU Đại Học Hòa Bình 1 Nghành 7580201 – Kỹ thuật xây dựng

Thanh Huyền

Bình luận

bình luận

Có thể bạn quan tâm

Ngành Quản trị kinh doanh nên học trường nào?

Ngành Quản trị kinh doanh luôn là ngành nghề thu hút được các bạn học …